XVI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - etap regionalny

W sobotę 24 lutego 2018 r. w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zawody II stopnia XVI edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.