logo

Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej
Hartman Special Seminar on Harmonic Analysis

Wrocław, 10-11.05.2019
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
plac Grunwaldzki 2/4, sala EM


Seminarium z Analizy Harmonicznej rozpoczęło się w listopadzie 1968 roku, po tym jak Profesor Stanisław Hartman został z powodów politycznych pozbawiony możliwości wykładania na Uniwersytecie Wrocławskim i przeniósł się do Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbywało się w soboty, w IMPANie przy ul. Kopernika 18, i trwało co najmniej trzy godziny. Zaczynało się herbatą i było okazją do dyskusji nie tylko na tematy naukowe, ale także polityczne. W seminarium brali udział studenci i współpracownicy Profesora Hartmana, a wielu wybitnych matematyków przyjeżdżało z referatami. Po przejściu Profesora na emeryturę seminarium było kontynuowane, a z czasem wyewoluowało w trzech kierunkach - obecnymi spadkobiercami naukowymi tego seminarium są: seminarium "Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka" (prof. Marka Bożejki), seminarium "Analiza harmoniczna" (prof. Ewy Damek) i seminarium "Analiza harmoniczna i rozwinięcia ortogonalne" (prof. Krzysztofa Stempaka).

Serdecznie zapraszamy na sesję naukową z okazji 50-lecia Seminarium Profesora Stanisława Hartmana we Wrocławiu. Sesja odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 w sali EM Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Grunwaldzki 2/4.

Sesja piątkowa (10 maja) będzie poświęcona wspomnieniom o 50-letniej historii Seminarium Profesora Stanisława Hartmana (rozpoczęcie o 15:00). Na sobotę przewidujemy krótkie referaty naukowe (do 30 minut) na tematy związane z Analizą Harmoniczną. Sobotnie referaty rozpoczną się (tak jak sobotnie seminarium prof. Hartmana) o godz. 10:00 i potrwają do popołudnia (do 17:30 - zmiana w programie!), z przerwą na lunch o 14:00-15:00.

Program (English version here, updated May 7, 2019)

Piątek,10 maja 2019
  
15:00-16:30Powitanie uczestników sesji przez prof. dra hab. Marka Bożejkę oraz Dziekana Wydziału prof. dra hab. Piotra Bilera
 Sesja wspomnieniowa: Piot Biler, Władysław Narkiewicz, Ewa Damek, Krzysztof Stempak
  
16:30-17:00Przerwa kawowa
  
17:00-18:30Sesja wspomnieniowa: Marek Bożejko, Michael Leinert, Gero Fendler, uczestnicy spotkania
  
19:30Uroczysta kolacja
  
  
Sobota,11 maja 2019
  
10:00-10:30 Victor Losert (University of Vienna)
 "Arens products for some convolution algebras of measures"
  
10:35-11:05Roland Speicher (Universität des Saarlandes)
 "Regularity of non-commutative distributions and the free skew field"
  
11:10-11:40Ryszard Szwarc (Uniwersytet Wrocławski)
 "Norms of weak type convolution operators on free groups"
  
11:45-12:15Przerwa kawowa
  
12:15-12:45Vincent Ngoc Mihn (Université Paris-Nord)
 "Towards Picard-Vessiot theory for noncommutative differential equations"
  
12:50-13:20Marek Ptak (University of Agriculture in Krakow)
 "Conjugations in $L^2$ spaces and their invariants"
  
13:25-13:55Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki)
 "Some results and methods of investigation of orthogonal projections"
  
14:00-15:00Lunch
  
15:00-15:25Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
 "Free and classical probability - a mysterious parallel in regression characterizations"
  
15:30-15:55Kamil Szpojankowski (Politechnika Warszawska)
 "On applications of Boolean cumulants in free probability"
  
16:00-16:25Franz Lehner (TU Graz)
 "Combinatorics of free commutators, cotangents and the free Cantelli problem"
  
16:30-16:45Przerwa kawowa
  
16:45-17:05Michał Wojciechowski (IMPAN)
 "On the Hausdorff dimension of Riesz products"
  
17:10-17:30Wojciech Młotkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 "Some relatives of the Catalan sequence"


Seminarium S. Hartmana Seminarium S. Hartmana Seminarium S. Hartmana

Organizatorzy: Komitet naukowy: Komitet organizacyjny:
 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • Marek Bożejko (IM PAN)
 • Ewa Damek (UWr)
 • Marek Bożejko
 • Biswarup Das
 • Wiktor Ejsmont
 • Romuald Lenczewski
 • Wojciech Młotkowski
 • Maciej Paluszyński
 • Anna Wysoczańska-Kula
 • Janusz Wysoczański